Gå rett til innholdetPål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET I 2005

2005 har vært et godt år både for Norge og norsk næringsliv. Vi er inne i en høykonjunktur med betydelig vekst, godt tilfang på nye ideer og god lønnsomhet i mesteparten av norsk næringsliv. Næringslivets prestasjoner er gode, likevel mener Innovasjon Norges styre at investeringene i innovasjon fortsatt kan økes betraktelig for å styrke næringslivets konkurransedyktighet.

Den økende globaliseringen er en sentral utfordring. Globaliseringen skaper nye muligheter i form av bedre tilgang på nye markeder og kunnskap. Samtidig gir den tøffere konkurranse. I et stadig mer internasjonalt marked, mener styret i den forbindelse at bedriftene må videreutvikle sine konkurransefortrinn og evnen til innovasjon og kommersialisering.

Innovasjon Norges styre. Foto: Kjetil S. Bergmann.
Innovasjon Norges styre, f.v.: Torbjørn Fjelltun (ans.repr.), Kjell Storeide,
Gisele Marchand (nestl.), Steinar Olsen (leder), Gunn Ovesen (adm. dir.),
Britt Kjølstad (styresekretær), Kirsten Indgjerd Verdal og Kristin Malonæs
(ans. repr.). Knut Lægreid og Marit Orheim Mauritzen var ikke tilstede da
bildet ble tatt. Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann.