Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

 KONTORENE
 I NORGE:

 Agder
 Buskerud og Vestfold  
 Finnmark
 Hedmark
 Hordaland
 Møre og Romsdal
 Nordland
 Nord-Trøndelag
 Oppland
 Oslo og Akershus
 Rogaland
 Sogn og Fjordane
 Sør-Trøndelag
 Telemark
 Troms 
 Østfold

   VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER 

   Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker. Virksomheten deres har i  2005 vært preget
   av høy aktivitet.

   Det har vært stor etterspørsel etter de finansielle virkemidlene, og det  har vært en betydelig 
   økning både i antall søknader og innvilgninger i forhold til 2004.

   Kontorene har i løpet av året oppgradert sin kompetanse om internasjonalisering.
   Det er opprettet egne internasjonaliseringskontakter på alle kontorene.
   Flere av våre kundekontakter har hospitert ved våre kontorer i utlandet og de har
   hatt hospitanter fra derfra. Det har også vært gjennomført flere studiebesøk til
   kontorene i utlandet. Flere av de lokale styrene har også gjennomført slike studiebesøk. 
 

 

Innovasjon Norges kontor i Fylkets hus i Steinkjer. Foto: Gunnar Winther  
   Innovasjon Norges kontor i Fylkets hus i Steinkjer