Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Rogaland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                               
INNOVASJON NORGE I ROGALAND 2005

Store deler av næringslivet i Rogaland går på høygir. Det har trolig aldri vært flere sysselsatte i fylket enn nå, det planlegges bemanningsøkninger innen stadig flere næringer, og bruk av utenlandsk arbeidskraft øker.

Innovasjon Norge i Rogaland har gjennom året prioritert oppsøkende virksomhet og kunderettet arbeid. Alle fylkets kommuner har vært besøkt, og det er lagt ned mye arbeid i å gjøre Innovasjon Norges virkemidler kjent i næringslivet. Dette har også gitt seg utslag i økt aktivitet og mange henvendelser til Innovasjon Norge i Rogaland.
 

Innovasjon Norge


Rogaland Kunnskapspark
Prof. Olav Hanssensvei 7A                                    
                                                      
Postadresse:
Postboks 8034
4068 Stavanger


www.innovasjonnorge.no/
rogaland