Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, utvikle distriktene, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Med kontorer i alle fylker og i mer enn 30 land over hele verden er det lett å komme i kontakt med oss. Våre medarbeidere har kunnskap om lokale og internasjonale forhold som skal bidra til at kundenes idéer blir forretningssuksesser.


Med utgangspunkt i formålsparagrafen skal Innovasjon Norge være en pådriver og en utviklingsaktør overfor etablerere, nyetablerte og små og mellomstore bedrifter som ønsker å vokse, gjerne i et internasjonalt marked. Organisasjonens rolle er å bidra med, koble og utløse finansiering, kompetanse og nettverk til innovasjonsprosjekter i bedriftene.

Innovasjon Norge har fire delmål for virksomheten som sier vi skal:

  • bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet
  • bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 
  • styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 
  • bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

Innovasjon Norge overtok fra 1. januar 2004 oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.

Innovasjon Norge
Akersgt. 13,
Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo

post@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no