Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

STYRET

Steinar Olsen, leder

Olsen har allsidig styreerfaring og er bl.a. styreleder i Aarbakke A/S og Risavika Havn A/S. Han har bakgrunn fra Rogalandsbanken og internasjonal offshoreindustri.
I dag driver Olsen investeringsselskapet Jemso AS. Olsen betegnes som en svært profesjonell leder som kombinerer forretningsdrift med samfunnsengasjement.


Gisele Marchand, nestleder
Marchand er adm. direktør i Statens Pensjonskasse og har tidligere vært medlem av konsernledelsen i Den norske bank. Hun sitter i styret i GIEK.


Marit Orheim Mauritzen
Mauritzen er hotelleier og leder Hotel Mundal i Fjærland. Fra 1997 til august 2005 var hun direktør for Vestlandsforsking i Sogndal. Hun har bl.a. vært medlem av studiefinansieringsutvalget og Forskningspolitisk Råd m.m.


Knut Lægreid
Lægreid er regionsjef for Linjegods i Nord-Norge, leder i Tromsø Høyre, bakgrunn fra NHO og med erfaring fra fiskeri og reiseliv.


Kjell Storeide
Storeide har vært adm. direktør i møbelprodusenten Stokke-gruppen, er styremedlem i flere bedrifter og har erfaring fra Sunnmørsbanken. Han har sittet i SNDs styre.


Kirsten Indgjerd Værdal
Værdal er daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke as. Hun har tidligere vært leder i Norges Bondelag, vært styremedlem i Tine Norske Meierier og har arbeidet for fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Landbruksdepartementet.


Kristin Malonæs og Torbjørn Fjelltun
De ansattes representanter i styret.

 

LEDELSEN

Administrerende direktør: Gunn Ovesen
Gunn Ovesen var Norges første kvinnelige sivilingeniør i anleggsteknikk fra NTH og tidligere konserndirektør i Storebrand med ansvar for Bedriftsmarked Liv og Skade. Ovesen var administrerende direktør i SND fra 2002 og for Innovasjon Norge fra starten av.


Divisjon Norge: Siri Bjerke
Siri Bjerke kom fra stillingen som direktør for Område Næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 2005. Hun var i perioden 2000-2001 miljøvernminister og i perioden 1993-1997 statssekretær i UD.


Tjenester og produkter: Roar Tobro
Tobro begynte i tidligere SND i 1994, først som kontorsjef og deretter som avdelingsdirektør i Møre og Romsdal. Han ble direktør for Produktenheten i 2002. Han har tidligere jobbet i Landbruksdepartementet og som næringssjef i Ålesund kommune.


Divisjon utland: Jon T. Strømberg (fung.)
Strømberg startet i daværende Norges Eksportråd som bransjeansvarlig for Olje og gass i 1985 og hadde senere en rekke lederstilliger i organisasjonen . Han har vært stasjonert i utlandet i tre perioder: Brussel, Madrid og København. Han har tidligere arbeidet i Olje- og energidepartementet.
 

Stab: Finn Kristian Aamodt
Finn Kristian Aamodt var stabsdirektør i tidligere Norges Eksportråd fra 1999. Her fungerte han som administrerende direktør i perioden før sammenslåingen. Tidligere har han jobbet i McDonalds, Provida og Accenture.


Strategiske prosjekter: Randi Hestnes

Hestnes har jobbet i Norges Eksportråd siden 2000. Først som direktør for området Vest-Europa, og deretter som direktør for alle utenlandskontorene. Hun har tidligere jobbet i Guide Consulting, Oslo Børs, Ericsson, Cap Computas, Avenir og Norsk Data.


Foto: Ivar Grefegreff
Styrets leder:
Steinar Olsen


Nestleder:
Gisele Marchand

Foto: Hilde Mauritzen
Marit Orheim Mauritzen

Foto: Ivar Greftegreff
Knut Lægreid

Foto: Ivar Greftegreff
Kjell Storeide

Foto: Ivar Greftegreff
Kirsten VærdalLEDELSEN

Foto: Dag Thorenfeldt
Adm. dir.
Gunn Ovesen

Foto: Marit Gulbrandsen
Siri Bjerke

Foto: Ivar Greftegreff
Roar Tobro

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann
Jon T. Stømberg

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann
Finn Kristian Aamodt

Foto: Marit Gulbrandsen
Randi Hestnes