Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

KONTORENE I UTLANDET

Innovasjon Norge bistår norsk næringsliv for å fremme handel på det det internasjonale markedet, enten det gjelder eksport eller utenlandske investeringer.

Innovasjon Norge er representert med kontorer i over 30 land.

Det har skjedd store endringer i Innovasjon Norges divisjon utland i 2005. Nye former for samarbeid med distriktskontorene gjør at våre kunder får ivaretatt sine behov og utfordringer ved internasjonalisering på en mer effektiv måte.

Det er i 2005 gjort vedtak om følgende endringer i våre kontorer i utlandet:

  • Opprettelse av representasjon i Vietnam og India
  • Representasjonen i Shanghai er styrket på reiselivssiden
  • Representasjonene i Manila og Aten er lagt ned
  • Regionalledelsen Norden og Baltikum er flyttet fra Riga til Stockholm
  • Regionalledelsen i Americas er flyttet fra New York til Washington DC

Vi har gjennomført interne tiltak for å sikre at alle Innovasjon Norges medarbeidere i utlandet kan presentere alle tjenestene våre.

De utenriksstasjonene som ikke har representasjon fra Innovasjon Norge har deltatt på opplæringstiltak som gir dem en sterkere orientering mot næringslivet.

Prosessen med å overføre Innovasjon Norges lokalt ansatte til Utenriksdepartementet er utsatt på grunn av et behov for å avklare spørsmål knyttet til merverdiavgift i Innovasjon Norges tjenestespekter.