Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

Epcon Offshore

Client Computing

Idex

MultiMedicus

Protan AS

Gjestal AS

   

Park Air System AS

Multimaskin

Norwegian Energy and
Environmental Consortium

CSAM

AutoSock

Epcon Offshore – en Springboard UK deltager (Vest-Europa)
Epcon Offshore, en bedrift fra Porsgrunn med teknologi for vannrensing, var en av de første bedriftene som ble med på Springboard UK med base i Aberdeen i 2003. Deltagelsen var helt fra starten støttet av Entreprenørskapsprogrammet/Innovasjon NorgeT programmet. I perioden som Springboard-bedrift, har Epcon Offshore brukt Innovasjon Norge i London sine tjenester.

Som Springboard-bedrift er det den lokale tilhørigheten og nettverket rundt som er viktig. Dette nettverket brukte Epcon Offshore også til fulle, da de ved årsskiftet 2004/2005 fikk inn det britiske venture kapital selskapet 3i som investorer. Investeringen var på £ 2.2 mill. (ca. kr. 25 mill.). 

I løpet av 2005 klarte Epcon Offshore å skape seg en sterk posisjon på britisk sokkel med flere kontrakter. Storbritannia var også et springbrett ut i den store verden. Epcon Offshore fikk i 2005 også kontrakter i Canada og i Midt-Østen. I 2005 kom en større andel av inntektene til selskapet i utlandet enn i Norge, og de tredoblet seg fra året 2004 til $ 26,5 millioner.

Client Computing (Vest-Europa)
Client Computing leverer løsninger for automatisk håndtering av EDIFACT-meldinger i energisektoren både for elektrisitet og naturgass.

I 2002 undertegnet Client Computing en IFU-kontrakt, bl.a. for å tilpasse sine løsninger til det tyske energimarkedet. I 2003 ble Client Computing medlem i det norsk-tyske energiforumet, et initiativ som ble startet og drives av Innovasjon Norge i Düsseldorf. Hensikten med forumet er å knytte norske bedrifter med nøkkelpersoner og bedrifter i det tyske energimarkedet.

Client Computing brukte denne plattformen til å få kontakt med mulige partnere og kunder. Samtidig har bedriften samarbeidet med Innovasjon Norge gjennom SMB-programmet.

I 2005 resulterte aktivitetene i et partnerskap med Convotis, et ledende tysk softwareselskap innen energisektoren. Deretter ble Client Computing GMBH i Düsseldorf etablert med mål å sette i gang forretninger på det tyske markedet og ekspandere til de sveitsiske og østerrikske markedene. Client Computing fortsetter å dra fordeler fra det nære samarbeidet med Springboard Tyskland mens de bygger opp virksomheten og finner nye kunder i Europa.

Idex (Americas)
Idex er en SMB som startet på IT Fornebu i 1996. I partnerskap med Sintef, har Idex utviklet en ledende biometricsteknologi, SmartFinger, innen navigasjon og fingeravtrykk. SmartFingersystemet består av siliconsensormoduler og Idex' programvarealgoritmer som leverer lavkostnads state-of-the-art teknologi for fingeravtrykkteknologi, peking, og navigasjon.

San Francisco-kontoret ble engasjert av Idex til å sette opp kunde- og partnermøter for Idex i California, Arizona, og Texas. San Francisco-kontoret profilerte og markedsførte Idex til disse mulige kundene innen markedene mobiltelefon, PC, USB, Handhelds, semi-conductors og ODM/OEMs.

55 kundekandidater ble identifisert og kontaktet av San Francisco-kontoret og i samarbeid med Idex ble det gjort en screening og 12 bedrifter ble valgt som mest aktuelle. Idex var fornøyd med leveransen av prosjektet og har nå fått tilgang til nye kunder og partnere i USA.

MultiMedicus (Americas)
MultiMedicus har laget et interaktivt dataprogram som viser foreldre hvordan de skal takle barnas sykdommer og skader. Innovasjon Norge har støttet utviklingen og lanseringen av programmet, som har fått navnet Barnehelseprogrammet MultiMedicus. Det multimediebaserte barnehelseprogrammet finnes på CD-ROM og internett. Hensikten er å gjøre hverdagen enklere for foreldre som er rådville når barnet deres er sykt. Programmet krever ingen forkunnskaper innen data eller barnemedisin.

I april åpnet MultiMedicus kontor i Boston. Innovasjon Norge i Boston har spesielt fokus på helse og medisin og har jobbet tett med MultiMedicus spesielt med hensyn til utviklingen og markedsposisjoneringen av den amerikanske versjonen av programmet: Child Health Guide. Ikke minst har Innovasjon Norge Boston vært instrumental i formidlingen av kontakt med samarbeidspartnere som Harvard Medical School.

Protan AS (Sentral-Europa og Russland)
Kontorene i Tsjekkia , Ungarn, Polen og Russland har i 2005 bistått Protan AS i søk etter lokale distributører og prosjektmuligheter i nevnte markeder. SMB-prosjektet som er et SMB prosjekt kom i stand som et samarbeid mellom Distriktskontoret i Buskerud og Innovasjon Norge Praha.

Protan har tre divisjoner som produserer hhv. takdekke-produkter, ventilasjonsrør til tunneler samt tekniske PVC-tekstiler. Kontorene i regionen har tidligere bistått Protan med partnersøk og introduksjon for de to førstnevnte type produkter og bedriften har oppnådd interessante salgsresultater.

I 2005 ønsket bedriften å starte aktiv eksport av tekniske tekstiler som brukes til lagerhaller, idrettshaller etc. Det er nå etablert distribusjonsavtaler i alle de nevnte markedene og de første salgsavtalene er også inngått mot slutten av 2005.

Gjestal AS (Sentral-Europa og Russland)
Moskva-kontoret har i 2005 bistått Gjestal AS med søk etter lokal samarbeidspartner i Moskva for salg av deres strikkekofter (SMB prosjekt). Kontakt og avtale for salg for hele Russland ble etablert med den største sportskjeden i Moskva, Sportmaster. Gjestals omsetning i Russland har etter dette i 2005 økt med ca 400 %.

Park Air System AS (Sentral-Europa og Russland)
Budapest-kontoret har I 2005 bistått Park Air System AS og som et resultat har selskapet oppnådd en kontrakt for leveranse av navigasjonssystemer til flyplassene Kecsekemet og Papa til en verdi av ca EURO 2,5 mill.

Multimaskin (Sentral-Europa og Russland)
Kontoret i St Petersburg har i 2005 bistått Multimaskin fra Nordland med søk etter lokal samarbeidspartner for produksjon av anker-vinsjer for offshore supply skip. Det ble etablert en slik avtale for produksjon av store gir-hjul av stål med en ledende produsent i St Petersburg, Izhorsky Zavod. Selve avtalen ble undertegnet under et Economic Forum-møtet i St Petersburg i juni i nærvær av næringsminister Børge Brende og den russiske næringsminister.

Norwegian Energy and Environmental Consortium (Nordøst-Asia)
Norwegian Energy and Environmental Consortium er etablert av Innovasjon Norge-Beijing i samarbeid med Elkem Asia. Målet med NEEC er å intensivere, effektivisere og koordinere norsk energi- og miljøindustris fremstøt mot det kinesiske markedet.

NEEC jobber pro-aktivt med alle interesserte norske aktører innenfor energi, miljø, vann og byggebransje. Det er per i dag ca 20 medlemmer i NEEC, i tillegg til flere samarbeidspartnere.

CSAM (Nordøst-Asia)
Norsk helseteknologi omfattes med stadig større interesse i Kina. CSAM som er et IT – system utviklet ved Rikshospitalet for integrering av ulik programvare som brukes i sykehus har møtt stor interesse fra sentrale beslutningstakere i Asia.

CSAM har nå en pilotinstallasjon under utprøving ved ett av de mest prestisjetunge sykehusene i Beijing, Peoples Union Medical College (PUMC), og har også et interessant samarbeid under utvikling med Kameda-sykehuset i Tokyo og sonderinger er på gang i California og USA. Innovasjon Norge i Beijing, Tokyo og San Francisco samarbeider tett om oppfølgingen av CSAM, sammen med hovedkontoret og Innovasjon Norges distriktskontor i Oslo og Akershus, som har bevilget et IFU-prosjekt til gjennomføring av internasjonaliseringen.

AutoSock (Nordøst-Asia)
Innovasjon Norge Korea har på vegne av AutoSock foretatt en partnersøk våren/sommeren 2005. Avtale ble inngått med 2 partnere oktober 2005. I Japan har selskapet undertegnet en svært viktig samarbeidsavtale med Toyota, og de ligger i 2006 an til å få tilsvarende avtaler med de andre japanske bilfabrikantene.