Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

NORDEN OG BALTIKUM

Regionen har to klare områder med sine særtrekk, det dynamiske og nye Baltikum sammen med det høy-teknlogiske Norden. Dette gir utgangpunkt for interessante synergier – high tech og dynamikk. Regionen plasserer seg som en sentral region innen ”Regionenes Europa”.

Øresund-regionen
Øresund-regionen representerer en bevisst satsning innen sentrale sektorer som bioteknologi/helse, IKT/telekommunikasjon, miljøvern og næringsmidler. Kontoret i Danmark har sitt fokus i dette området.

Økende interesse for Baltikum
Interessen for og behovet for informasjon om Baltikum har igjen vært økende.  Det synes som om den senere tids fokusering gjennom pressen og økende antall norske turister har bidratt til økningen. Besøkende ser hva landene representerer i dag. Man forventer en vekst på 5-8 %.

Teknologi
Baltikum har i første rekke SMB-I kontrakter men med en klar dreining mot INT-programmet. Dreiningen er spesielt tydelig i Estland hvor teknologi-prosjekter nå utgjør flertallet. Det er utført flere IKT-prosjekter, etablering av call centres, laserovervåking av skog, samarbeide innenfor akademia m.fl. Norske og nordiske venture funds har begynt å vise interesse for Baltikum.  

EØS-finansiering
Kontorene i Baltikum har brukt tid i forbindelse EØS' finansieringsmekanisme. Det omfatter både kontakt med lokale myndigheter samt presentasjon og markedsføring av mulighetene overfor norske bedrifter og miljøer.  Dette er imidlertid en tung og tidkrevende prosess å få aktivisert spesielt private norske bedrifter. 

Stockholm
Regionens leder flyttet i løpet av høsten fra Riga til Stockholm. Kontoret ble således et integrert kontor med turisme og handelskompetanse. Kontoret har begynt kartlegging av muligheter for samarbeid Norge-Sverige innenfor strategisk relevante sektorer. Både i Sverige og Danmark ble det arrangert næringslivsseminarer om samarbeid i forbindelse med feiringen av 2005. 

Samarbeid
Regionen har lagt vekt på å bygge opp relasjoner til utvalgte distriktskontorer. Dette arbeidet vil forsette i 2006. Leder av kontoret i Vilnius var på utveksling ved kontoret i Drammen. Man vil gjøre det samme i 2006. Regionen har etablert kontakt med de regionale bedriftsnettverk som sikter på internasjonalisering. Det gir utgangspunkt for utvidet samarbeid både med distriktskontorene og deltagende bedrifter.