Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

SØRØST-ASIA

Innovasjon Norges virksomhet for 2005 i Sørøst Asia fokuserte på sektorene maritimt, olje og gass, mat produkter, industriell produksjon og varehandel. Innovasjon Norge har kontorer i Thailand, Singapore og Malaysia, samt at det i løpet av 2005 ble opprettet kontorer i Vietnam og India.

Betydelig vekst
Sørøst Asia har også i løpet av 2005 opplevd en betydelig vekst som i gjennomsnitt har vært ca. 6,2 %. Dette skyldes i hovedsak den økonomiske utvikling i de regionale stormakter Kina og India, men samtidig har det vært en positiv egen utvikling i respektive land. Dette til tross for naturkatastrofer, fugleinfluensa og politiske endringer.

Singapore
I Singapore har det vært organisert gjennomføring av opphold og bedriftshospitering av to kull med studenter fra Gründerskolen, som har tatt 3-måneders kurs ved National University of Singapore. Til sammen rundt 50 studenter deltok i 2005.

En annen sentral aktivitet er det maritime forskningssamarbeid mellom Singapore og Norge. Oppfølging av avtalen mellom Forskningsrådet og Maritime & Port Authority fra år 2000 har blitt fulgt opp av Innovasjon Norge Singapore med et møte og seminar i Norge med deltakere fra Singapore og Norge, samt identifisering av nye prosjektmuligheter som kan gagne norske leverandører i forhold til potensielle kunder i Singapore og Asia.

Vietnam
I Vietnam har arbeidet vært konsentrert omkring oppfølging av kommersielle muligheter overfor norsk næringsliv etter statsbesøket i 2004. Fokus er rundt de NIS-2 identifiserte næringslivssektorene maritim, marin, vannkraft, olje og gass, miljøvern og handel.

India
I India har etablering av nettverk, spesielt innenfor sektorene olje og gass, og maritim virksomhet der markedet etterspør norsk kompetanse og ekspertise, vært prioritert. Videre har kontoret deltatt i forberedelsen og gjennomføringen av den norske standen på den maritime messen Innovasjon NorgeMEX i Mumbai i oktober, der det ble presentert norsk kompetanse i flere fagseminarer.

Thailand og Malaysia
Thailand og Malaysia hadde aktiviteter knyttet til etableringsprosjekter og samhandel.