Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

SENTRAL-EUROPA OG RUSSLAND

Region Sentral Europa og Russland omfatter markedene Russland (to kontorer), Polen, Tsjekkia, Ungarn og Tyrkia. I praksis består således regionen av tre markante markedsområder -  Russland. Sentral/Øst Europa og Tyrkia -  med delvis ulike prioriteringer, muligheter og utfordringer.


Fokus og satsninger har for regionen som helhet vært innen sjømat, olje og gass, maritim sektor, miljø og fornybar energi, IKT, forsvarsteknologi samt EU/EØS prosjekter. Interessen fra næringslivet er betydelig og økende, spesielt i Russland og Polen.

Russland
Kontorene i Russland har i særlig grad vært fokusert på prosjekter og individuelle markedsoppdrag innen sjømat, maritim sektor samt olje og gass. Russland er et potensielt meget interessant marked for olje og gassteknologiindustrien, spesielt i forhold til Nordområdene.

INTSOK har en lokal representant på kontoret i Moskva som i tillegg til rene INTSOK-oppdrag bistår enkeltbedrifter, nå med økt fokus på Nordområdene.

Reiseiv
Antall turister fra Russland er økende og Moskva-kontoret har i 2005 gjennomført en rekke aktiviteter inkl. presse- og delegasjonsreiser som har gitt meget god respons. Fra 1.1.2006 har kontoret en egen lokal markedssjef for reiseliv.

Utfordringer
Noen av de viktigste utfordringene i arbeidet i Russland er bl.a byråkratiets omfang og kompliserte regulativsystem, sendrektig og uforutsigbar saksbehandling og et komplisert skatteregime.

Bedriftene opplever korrupsjon på alle myndighetsnivåer, spesielt i forbindelse med innhenting av nødvendige tillatelser og lisenser samt tolldeklarering. Bedriftene opplever også at rammebetingelsene for salg og lokal virksomhet er ganske uforutsigbare – spesielt forbundet med innhenting av nødvendige tillatelser, lisenser, tolldeklarering og innføring av nye bestemmelser og forordninger.

Partnersøk
Markedene i Sentral/Øst Europa hadde i 2005 en vekst på 4 til 6 % som har ført til en økt interesse også fra norske bedrifter for disse markedene. Fokus har i stor grad vært på bistand til partnersøk for distribusjon og lokal produksjon innen ovennevnte sektorområder.

EØS-fondene
Kontorene i Polen, Ungarn og Tsjekkia har i 2005 bistått Utenriksdepartementet vedrørende seminarer og informasjonsarbeidet i forbindelse med EØS-fondene. Spesielt ble det gjennomført et større seminar i Praha i mars med fokus på mulighetene for næringslivet. 

Det har vært en betydelig utfordring med å få norsk deltagelse i slike prosjekter. Hele prosessen er byråkratisk og tar meget lang tid noe som gjør at interessen er meget begrenset. Likeledes håndhever de lokale myndighetene regelverket på en slik måte at det er vanskelig for potensielt interessert norske partnere å få innpass i prosjektene.

Fagseminarer
Kontorene har i 2005 spesielt søkt etter nye markedsmuligheter innen fornybar energi, miljøteknologi samt muligheter for samarbeidsprosjekter innen FoU med EU finansiering, spesielt matsikkerhet. Det ble gjennomført flere fagseminarer i Polen i forbindelse med Kronprinsparets besøk der, likeledes flere teknologiseminarer i Polen og Tsjekkia bl.a for SINTEF.

Tyrkia
Tyrkia opplever en vedvarende økonomisk vekst på omkring 6 % årlig som også har gitt betydelig aktivitet spesielt innen den maritime sektor og IKT. Tyrkia startet i oktober formelt medlemskapsforhandlinger med EU som klart vil gi økt interesse og muligheter for norsk industri.