Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Hordaland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                            
                                 
INNOVASJON NORGE I HORDALAND 2005

Det har vært et godt år for næringslivet i Hordaland i 2005 og stor etterspørsel etter midler og aktiviteter fra Innovasjon Norge og de regionale utviklingsmidlene fra Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA).

I 2005 har Innovasjon Norge Hordaland bevilget til sammen ca. 364 millioner kroner i lån og tilskudd til nye eller eksisterende bedrifter i fylket. Den optimismen og høye aktiviteten i næringslivet i Hordaland vi så i starten av 2004, har fortsatt i 2005, og vil nok fortsette videre inn i 2006. 

Innovasjon Norge
Kaigaten 9
 
Postadresse:
Pb. 7322
5020 Bergen


www.innovasjonnorge.no/
hordaland