Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Hedmark

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                            
                                 

INNOVASJON NORGE I HEDMARK 2005

Hedmark har hatt mange vekstforetak de siste årene, og i årene 2003 og 2004 er Hedmark det tredje beste fylket med hensyn til andel foretak med realvekst.

Innovasjon Norge i Hedmark har i 2005 hatt fokus på de viktige bransjene for fylket, det vil si de landbruksbaserte verdikjedene og reiseliv. På målgruppenivå er arbeidet med entreprenører og små- og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstambisjoner prioritert.

Innovasjon Norge

Furnesvegen 83
2318 Hamar


www.innovasjonnorge.no/
hedmark