Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Hedmark

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
   

KUNDEBEDRIFTER I HEDMARK


Næringslivet i distriktet går bra. Flere bedrifter vurderer å ansette flere folk, investeringslysten er større enn på lenge. Driftsresultat (+22 %) og egenkapitalen (+ 36 %) er betydelig styrket. Innovasjon Norge Hedmark har bidratt til en rekke av disse prosjektene med ulike finansieringsløsninger rettet mot investeringer, kompetanseheving og FoU.


Rescon Mapei

Rescon Mapei driver med kjemisk tekniske produkter for bygg og anlegg.
Virksomheten økte omsetningen med 25 % og forventer et årsresultat på i overkant av 20 millioner kroner. Rescon Mapei er ledende på tilsetningsstoffer til betong. I samarbeid med Innovasjon Norge Hedmark investeres det nå ca. 25 millioner kroner i et topp moderne forskningslaboratorium for testing i våte og kalde klima. Det vil etter investeringen være ca. 15 forskere tilknyttet virksomheten.

Innovasjon Norge i Hedmark bidrar med lån, skattefunn og tilskudd (RDA).

www.resconmapei.no


TI Automotive Systems
TI Automotive Systems driver med produksjon av bensintanker til bilindustrien. Virksomheten leverer bensintanker til Volvo i Göteborg og Gent i Belgia og sysselsetter ca. 190 i Kongsvinger. Virksomheten sto ovenfor store utfordringer i forbindelse med nye krav til bensintanker (”ship in a bottle”). Investeringsbehovet var totalt ca. 60 millioner kroner fordelt på maskiner og kompetanse. I samarbeid med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og, Aetat sydde Innovasjon Norge sammen en finansierings- og kompetanseløsning som bidro til å sikre både produksjonen og arbeidsplassene.

Innovasjon Norge i Hedmark bidro med tilskudd til investering og kompetanse.


EDAB AS
EDAB AS driver med overflatebehandling av aluminium. Norsk Hydro Aluminiumsprofiler har en av sine avdelinger på Magnor i Hedmark. Hydro signaliserte et økt behov for overflatebehandling av profiler i større lengder. Innovasjon Norge Hedmark bidro med å etablere EDAB AS, en Svensk virksomhet med stor kompetanse på lakkering på Skotterud. Virksomheten sysselsetter i dag 18 personer og har allerede gjennomført sin første utbygging.

Innovasjon Norge i Hedmark bidro med lån og tilskudd.


Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger produserer utstyr for opplæring innen industri automasjon. I forbindelse med den store investeringen hos TI Automotive Systems og en analyse gjennomført hos andre produksjonsvirksomheter ble det klart at det var et stort behov for kompetanse innen industriautomasjon. Innovasjon Norge i Hedmark var pådriver for å få industrien til å gå inn i et ”spleiselag” for å få dette utstyret og gode lærekrefter på plass ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Så langt har snart 100 personer fra et titall virksomheter deltatt og evalueringene fra opplæringen har vært svært gode.

Innovasjon Norge i Hedmark tok her den proaktive rollen som koblingsagent mellom industri og høgskole.