Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Hedmark

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
   

NÆRINGSLIVET I HEDMARK


Næringslivet i Hedmark hadde høyere andel foretak med positivt resultat enn landsgjennomsnittet i 2002. Etter det har andelen lønnsomme foretak sunket, og i 2004 var lønnsomheten i Hedmark under landsgjennomsnittet.

Etableringsfrekvensen, antall nyetablerte foretak i prosent av eksisterende foretak, sank sterkt i 2004, etter å ha ligget over gjennomsnittet for første gang i 2003. I 2004 var Hedmark det nest dårligste fylket i landet når det gjelder etableringsfrekvens.

Hedmark har på den andre siden hatt mange vekstforetak de siste årene. I årene 2003 og 2004 er Hedmark det tredje beste fylket med hensyn til andel foretak med realvekst.

Bygg og anlegg er den bransjen som øker mest i sysselsetting i Hedmark i 2004, men også forretningsmessig tjenesteyting og offentlig administrasjon, helse og undervisning øker mye. Transportbransjen, industri og landbruket har fallende sysselsetting, en trend som også gjelder for resten av landet.

Ingen av kommunene i Hedmark har spesielt mye konkurranseutsatt næringsliv. Eksportaktiviteten har holdt seg på et stabilt og relativt lavt nivå, sammenlignet med andre fylker. Vi opplever imidlertid et stadig økende bevissthetsnivå i virksomhetene i forhold til internasjonale muligheter.

Til tross for disse fakta og utviklingstrekk er det Innovasjon Norge i Hedmark sin oppfatning at det råder generelt stor optimisme i næringslivet i Hedmark, og at investeringslysten er stor i alle bransjer. De fleste virksomheter har en god ordresituasjon og ser positivt på utviklingen de kommende to årene.

Reiselivet er et klart satsningsområde for Innovasjon Norge Hedmark. Hedmark hadde en vekst i antall gjestedøgn på hoteller og campingplasser (ikke hytter) i 2005 på 1,4 %. Hedmark hadde imidlertid en nedgang i andelen utenlandske gjestedøgn i 2005. Viktige destinasjoner i Hedmark er Trysil, Savalen og Sjusjøen. Utfordringene er lønnsomhet, etablering av gode og helhetlige produktpakker skreddersydd mot markedet, og evnen til å utnytte muligheter i alle sesonger av året. Hedmark har fortrinn i forhold til utmarksbasert reiseliv og landbruket satser i stadig større grad innen dette området.

Landbruket er i sterk omstilling. Vi opplever stor investeringsvilje i næringen, både i forhold til tradisjonelle produksjoner innen melk og kjøtt, og i forhold til det å etablere tilleggsnæringer med utgangspunkt i eksisterende ressurser.