Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Hedmark

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
   

INNOVASJON NORGE I HEDMARK


Innovasjon Norge i Hedmark har i 2005 hatt fokus på de viktige bransjene for fylket, det vil si de landbruksbaserte verdikjedene og reiseliv. På målgruppenivå er arbeidet med entreprenører og små- og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstambisjoner prioritert.

For å bli en fullverdig samtalepartner på finansielle virkemidler og for å styrke egen kompetanse, ønsker kontoret å bli større på utlån. Vi har i dag en låneportefølje på ca. 700 millioner kroner og er særlig store på landbrukslån. Målet er å vokse til en portefølje på 1 milliard kroner innen 2010.

Klyngeutvikling gjennom ARENA-prosjektene BIOINN (Bioteknologi i Hamarregionen) og Trepiloten/Bransjeprogrammet Trefylket har vært og vil være viktige satsningsområder for Innovasjon Norge i Hedmark fremover. Begge disse prosjektene går eller har gått over i andre former i løpet av 2005/2006, men både næringsaktørene og evalueringene av prosjektene viser stor nytte av dette forholdsvis ressurskrevende arbeidet. Også ARENA Bluelight (informasjonssikkerhet i Innlandet) er i ferd med å gå over i en annen form etter en meget vellykket periode som ARENA-prosjekt. På slutten av 2005 ble det også initiert et ARENA-initiativ innenfor Bioenergi i Innlandet.

Innenfor reiselivet har Innovasjon Norge i Hedmark deltatt i utformingen av den nye fylkesdelsplanen og sammen med Hedmark Reiseliv, fylkeskommunen og fylkesmannen er det etablert et partnerskap som skal løfte reiselivet. Hedmark har unike muligheter til å utvikle etterspurte produkter innen Villmarksriket, som er den merkevaren Hedmark skal bygge. ARENA Konvekst, som er Innlandets klyngesatsning innen kultur- og opplevelsesnæringene, kan bidra til utvikling av produktpakker og opplevelser innen reiselivet.

Næringsmiddelindustrien og kanskje spesielt de mindre nisjebaserte og landbruksrelaterte matprodusentene har fått stor oppmerksomhet i 2005. Det er etablert flere nettverk og kompetansetilbud, og sammen med fylkesmannen jobber Innovasjon Norge i Hedmark med å løfte profilen på mat fra Hedmark. Matsatsingen har også forgreininger mot reiselivsproduktene.

Omstillingsarbeidet i Solør gjennom Mobiliseringsfondet ble avsluttet i 2005. Prosjektet har høstet mye ros og er blitt et eksempel på hvordan Innovasjon Norge Hedmark kan være operatør for ulike omstillings- og næringsutviklingsprosjekter. Erfaringen med Mobiliseringsfondet er også bakgrunnen for den omfattende rollen Innovasjon Norge i Hedmark spiller som operatør av kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift (RDA-midlene) og for prosjekter i Fjellregionen.

Innovasjon Norge i Hedmark arbeider tett sammen med gründerne som mottar etablererstipend, og kobler alltid finansielle midler med kompetanse og oppfølging. Gründercoacher brukes som viktig mentorstøtte for gründerne. En ny ukomplisert "Hurtigkasseordning" gjør at gründerne også raskt kan få markeds- og teknologiavklaringer på sine prosjekter.

Samtidig må vi sette inn mer ressurser mot nyskaping, innovasjon og internasjonalisering. Innen innovasjon går det vellykkede prosjektet Design i Innlandet inn i sitt tredje år. 

Innenfor internasjonalisering vil kontoret også i 2006 satse på bransjespesifikke studieturer og på markedsbaserte frokostmøter. Programmet Internasjonal Innovasjon vil bli startet i 2006 i samarbeid med Sintef og Innovasjon Norges kontor i utlandet.

Innvilget 2005
 

Markedslån 78 007 402
Risikolån 5 725 000
Landsdekkende tilskudd 16 415 000
Distriktsrettet tilskudd 21 883 116
Etablererstipend 5 316 590
BU-midler  

          o Tradisjonelt
          o Tilleggsnæring
          o Rentestøtte reelt

16 785 690
  7 765 025
     722 158

 Terje Lang-Ree, direktør. Innovasjon Norge

Terje Lang-Ree,
direktør

E-post til kontoret


Kontor i Hamar:
16 ansatte