Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Finnmark

Rapport fra styret

Spesielle satsinger
 
Kontoret i fylket


                             
                                 

INNOVASJON NORGE I FINNMARK 2005

Finnmark ble gitt en ekstraordinær bevilgning på 75 millioner tidlig i 2005. Målet var å skape nye arbeidsplasser i elleve utsatte kommuner. I mai fikk Innovasjon Norge i oppdrag å forvalte ca 60 av disse millionene.

Innovasjon Norge tilførte næringsliv og samfunn vel 250 millioner kroner i tilskudd og lån til næringsutvikling i fylket. Målsettingen til Innovasjon Norge i Finnmark er å øke verdiskapingen i privat sektor i fylket.

Innovasjon Norge

Vadsø
W. Andersens gt. 4
9800 Vadsø
 
Postadresse:
Postboks 607
9811 Vadsø

Alta
Markveien 26
9510 Alta

www.innovasjonnorge.no/
finnmark