Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Sogn og Fjordane

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                               
INNOVASJON NORGE I SOGN OG FJORDANE 2005

Norsk økonomi har vore inne i ein svært god utvikling i 2005 med optimisme både privat og i næringslivet. Dette speglar seg også i Sogn og Fjordane.

Bedriftsleiarane i Sogn og Fjordane forventar ei positiv marknadsutvikling i 2006. Framtidsutsiktene vert vurdert som betre no enn for eit år sidan.

Innovasjon Norge

Leikanger
Askedalen 2
6863 Leikanger

Førde
Hafstadvegen 48
6800 Førde


www.innovasjonnorge.no/
sognogfjordane