Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005


Sør-Trøndelag

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kundebedrifter
INNOVASJON NORGE I SØR-TRØNDELAG 2005

Sør-Trøndelag har et variert næringsliv og fylket har ulike naturgitte forutsetninger.
Dette innebærer at utfordringene er forskjellige og behovet for Innovasjon Norges
tjenester er følgelig også varierte.

I 2005 var bedriftene optimistiske og forventningsfulle i forhold til markedsutsikter,
omsetning og investeringer. I en undersøkelse publisert i Arena Trøndelag vises det
til at hver tredje bedrift mener at markedsutsiktene ved inngangen til 2005 var
bedre enn i 2004.

Innovasjon Norge
Erling Skakkesgate 33
7004 Trondheim

Postboks 4330 
7417 Trondheim
 

innovasjonnorge.no/
sortrondelag