Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Oppland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                            
                                 

INNOVASJON NORGE I OPPLAND 2005

Næringslivet i Oppland preges av at fylket er et innlandsfylke uten tilgang til havet. Derfor er fylket i betydelig grad avhengig av primærnæringene og tradisjonell industri.

I tillegg har reiselivsnæringen stor betydning både som sysselsettingsfaktor og som inntektsgrunnlag for handel og service. For mange utkantkommuner er dette næringsvirksomhet med stor betydning for bosettingen.

Fylket er avhengig av at det føres en landbrukspolitikk som sikrer et stabilt og livskraftig jord- og skogbruk. Mange foredlingsbedrifter er helt avhengig av at det også i framtiden er tilstrekkelig tilgang på råvarer.

Innovasjon Norge

Kirkegt. 80

Postadresse:
2626 Lillehammer


www.innovasjonnorge.no/
oppland