Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

Nord-Trøndelag

Styret i Nord-Trøndelag

Kontoret i fylket

Virkemidler og programmer
                                       

INNOVASJON NORGE I NORD-TRØNDELAG 2005

Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag har aldri opplevd større pågang etter lån og tilskudd enn i 2005. Total tildeling endte tett på 200 millioner kroner. Prosentvis var økningen størst for landbruksvirkemidlene.
 
Trykket fra landbruket var spesielt sterkt. Samlet tildeling over bygdeutviklingsmidlene, inkludert tilskuddsvirkningen av rentestøtte, var på nær 38 millioner kroner. I tillegg kommer lån til landbruket på mer enn 30 millioner kroner.
 
Årsstatistikken for 2005 viser også betydelig aktivitet innenfor landbruksrelatert industri. Dette ga seg blant annet utslag for Namdalseid og Frosta, der Hundseth Mølle og Produsentpakkeriet Trøndelag AS ble innvilget henholdsvis 15 og 20,75 millioner kroner i lån og tilskudd. I begge tilfellene utgjør beløpet vesentlige deler av totalbeløpet næringslivet i disse kommunen ble tildelt fra Innovasjon Norge i fjor.
 
Den rekordstore etterspørselen etter innovasjonsvirkemidler fra landbruket tar vi som et tegn på at den nordtrønderske bonden er omstillingsvillig, og at optimismen rår i næringen, selv om en del velger å selge melkekvoten og slutte. Dette skjer tross alt i en tid da det er relativt lett å finne alternativ sysselsetting. Det er viktig med optimisme i landbruket på grunn av denne næringens tunge betydning for bosetting og sysselsetting i fylket.
 
Innovasjon Norge merket også økt etterspørsel etter virkemidler til industrielle prosjekter. I Leksvik doblet næringslivet virkemiddeluttaket fra 2004 til 2005. I tillegg gjorde Verdal et byks opp, fra en tildeling på omlag 4 millioner kroner i 2004 til 15,5 millioner i 2005.
 
Stadig flere unge etablerere søker om midler. Vi ligger helt i tet i landet på dette området. Jeg tror vi nå ser at ungdom som har vært innom ungdomsbedrift og elevbedrift i skoleverket, begynner å vise seg i statistikken her hos oss også.

 

 

 

 

Innovasjon Norge
Seilmakergata 2
(Fylkets hus)

Serviceboks 2540
7729 Steinkjer


www.innovasjonnorge.no/
nordtrondelag