Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Buskerud og Vestfold

Styret for kontorene

Næringslivet i fylkene
 
Kontorene i fylkene


                             
                                             

INNOVASJON NORGE I BUSKERUD OG VESTFOLD 2005


2005 har vært et svært aktivt år for Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold.
Fylkene har et svært internasjonalt orientert næringsliv og virkemiddelapparatet i regionen har i stor grad tilrettelagt sin fokus og sitt arbeid for å understøtte dette i 2005.

Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold har hatt fem hovedsatsinger i 2005; etablerere, små- og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner og unge bedrifter (SMB), reiseliv, nettverksbasert innovasjon og omstilling, og landbruk.

Innovasjon Norge

Drammen
Bragernes Torg 1,

Postadresse:
Postboks 253 Bragernes
3001 Drammen


Tønsberg
St. Olavsgt. 4
3126 Tønsberg


www.innovasjonnorge.no/
buskerud


www.innovasjonnorge.no/
vestfold