Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Møre og Romsdal

Rapport frå styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter

Årsrapport i Pdf
                              
INNOVASJON NORGE I MØRE OG ROMSDAL 2005

Møre og Romsdal er framleis største fylke målt etter bruk av verkemiddel frå
Innovasjon Norge når lån og tilskott blir slått saman.

Låneportefølja som Innovasjon Norge i Møre og Romsdal forvaltar er redusert til
nær 2 400 millioner kroner, men utgjer fortsatt ca 19 % av vår totale låneportefølje per 31.12.2005.

 

Innovasjon Norge
St.Olavs plass 1
Postboks 166
6001 Ålesund

Fylkeshuset               
6402 Molde

innovasjonnorge.no/
moreogromsdal