Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Nordland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                            
                                 

INNOVASJON NORGE I NORDLAND 2005

Innovasjon Norge i Nordland ga i 2005 samlet tilsagn på rundt 430 millioner kroner, hvorav ca. 135 millioner kroner var lån. De senere år har etterspørselen etter lån vært lav. Dette skyldes i hovedsak at investeringsaktiviteten generelt har vært lav samt få større utbyggingsprosjekter blant våre primære målgrupper.

Eksporten fra Nordland var i 2004 på 12 milliarder kroner, en vekst på 22 % i forhold til 2003. Den største andelen av eksporten fra Nordland går til Europa, men en stadig større andel av eksportbedriftene begynner nå også å orientere seg mot andre markeder.

 

Innovasjon Norge

Sjøgata 15
8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 488
8001 Bodø 
 


www.innovasjonnorge.no/
nordland