Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Troms

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                               

INNOVASJON NORGE I TROMS 2005

I 2005 tilførte Innovasjon Norge 376 millioner kroner til næringslivet i fylket. Uten midler fra regional differensiert arbeidsgiveravgift er dette en økning på 111 millioner i forhold til 2004.

Den største økningen var på lånesiden med en økning på 77 millioner fra 2004 til 2005. Blant annet skyldes dette en kraftig økning i utlån til fiskeflåten. På tilskuddsiden var økningen på 34 millioner kroner, til tross for nedgang i rammer fra fylket.

 

 

 

 

 

Innovasjon Norge

Kontoradresse:
Stortorget 2

Postboks 6304
9293 Tromsø


www.innovasjonnorge.no/
troms