Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Agder

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket                              
INNOVASJON NORGE I AGDER 2005

Næringslivet på Agder hadde "gode tider" i 2005. Den positive utviklingen førte til en nedgang i arbeidsledigheten med til sammen 1 300 personer. Markedsutsiktene vurderes som gode og bedriftene venter økt omsetning og økt lønnsomhet også i 2006. 

Totalt behandlet Agderkontoret 734 saker i 2005. Dette gjelder både ordinære finansieringssaker, vedlikeholdssaker og Skattefunn.

 

 

 

Innovasjon Norge

Arendal
Ragnv. Blakstadsv. 1
                               
Postadresse:
Serviceboks 606
4809 Arendal

Kristiansand
Tordenskjoldsgate 9

Postadresse:
Postboks 665
4666 Kristiansand

innovasjonnorge.no/
agder