Gå rett til innholdetPål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

SAMFUNNSANSVAR - CSR

Innovasjon Norge arbeider med samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) innenfor en rekke områder, overfor kunder og mulige kunder samt i form av programmer og arrangementer.


Organisasjonen har utarbeidet et sett av etiske retningslinjer som er førende for all virksomhet i Innovasjon Norge. 

Dette innebærer at Innovasjon Norge skal legge økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for virksomheten og derved bidra globalt til en bærekraftig utvikling. Etikk og samfunnsansvar er en del av vurderingskriteriene innenfor finansiering, rådgivning, nettverksbygging og profileringsaktiviteter.

Innovasjon Norge skal også være en pådriver for at de samme etiske holdningene utøves av kunder og øvrige samarbeidspartnere.  

Både globalt og nasjonalt er det økende oppmerksomhet mot virksomheters samfunnsansvar. Innovasjon Norge er en viktig samfunnsaktør, og dette stiller etter styrets mening økte krav til aktiviteter og kompetanse på området, både internt og eksternt.

Det er første gang Innovasjon Norge har en egen rapport om samfunnsansvar. Rapporten bygger på retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI) som er en internasjonal standard for slik bærekraftrapportering. Styret er fornøyd med at organisasjonen er i gang med en slik rapportering. For 2005 rapporteres det etter en forenklet modell, men rapporteringen skal bygges videre ut over tid.

Les mer om Innovasjon Norges arbeid med samfunnsansvar.