Strategisk posisjonering av nye næringer

Innovasjon Norge skal gjøre norsk næringsliv mer kjent i utlandet. Det styrker bedrifters konkurransekraft og øker eksporten. Den internasjonale profileringen av Norge er avgjørende for gjennomføringen av Innovasjon Norges eksportstrategi.

Rammerverket for strategisk posisjonering er Norges nasjonale merkevare. På brandnorway.no har Innovasjon Norge en innholdsbank som hjelper Team Norway med å kommunisere et enhetlig budskap om norsk næringsliv. Ved utgangen av 2021 ble innholdsbanken brukt av mer enn 4500 personer.

Første virtuelle delegasjon

Næringslivsdelegasjoner følger norske statsbesøk i utlandet, men har ikke blitt gjennomført under koronapandemien. I stedet arrangerte Norge i april 2021 et virtuelt besøk til California via norwayevent.com, ved hjelp av «mixed reality»-teknologi. Besøket ble ledet av kronprins Haakon, og hovedtemaene var havvind og elektrisk mobilitet. Besøket styrket norsk næringsliv i California og førte til en intensjonsavtale mellom Innovasjon Norge og guvernørens kontor. Over 2000 personer fulgte besøket digitalt, noe som er et langt større publikum enn fysiske delegasjoner.

Internasjonale messer

Deltagelse på internasjonale messer ble for andre år på rad vanskelig på grunn av pandemien. Innovasjon Norge gjennomførte likevel messer med 340 norske deltagerbedrifter. Åtte av ti bedrifter rapporterte at messene er viktige møteplasser for å profilere seg internasjonalt. I 2021 ble det prioritert å delta på messer innenfor havvind, sirkulær økonomi, elektrisk mobilitet og grønn skipsfart.

Digital markedsføring

Innovasjon Norge driver omfattende digital markedsføring for norsk teknologi i viktige eksportmarkeder. I 2021 var prioriterte temaer havvind, batterier og grønn skipsfart. Markedsføringen førte til at 1,2 millioner personer fra segmenterte målgrupper leste om grønne løsninger fra Norge på Theexplorer.no, og at over 20 millioner personer så annonser på blant annet LinkedIn og Google. En effektmåling i 2021 viste at LinkedIn-annonsene gjør målgrupper signifikant mer positive til norsk teknologi.

Havnæringer

Innovasjon Norge drifter et initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet for å styrke Norges profil som en ledende havnasjon: «Team Norway havet». I 2021 ble det gjennomført markedskampanjer for havbruk og ren energi som viste annonser til over tre millioner personer i viktige eksportmarkeder.

Expo 2020

Verdensutstillingen i Dubai måtte utsettes på grunn av pandemien, men ble åpent i oktober 2021. Norge deltar med en egen paviljong for å profilere havnæringene. Innovasjon Norge koordinerer deltagelsen med privat næringsliv, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Antall besøkende til den norske paviljongen passerte 150 000 personer før nyttår 2021. Det er gjennomført flere arrangementer på paviljongen og "Norges dag" er i februar 2022.

Andre relevante artikler