Effekter og resultater

Innovasjon Norge har som mål å gjøre en forskjell for kundene. For å vite mer om effektene av våre aktiviteter og bidrag til norsk næringsliv, gjennomfører vi undersøkelser og måler resultatene.

Det blir gjennomført to løpende resultat- og effektundersøkelser, henholdsvis en spørreundersøkelse i regi av Oxford Research Norge og en effektanalyse basert på registerdata av Samfunnsøkonomisk analyse.

For samlet å vurdere Innovasjon Norges bidrag til hovedmål og delmål er det etablert et mål- og resultatstyringssystem (MRS) som, sammen med evalueringer og andre støttende analyser, gir selskapet, oppdragsgivere, eiere og andre interessenter relevant styringsinformasjon om selskapets virksomhet og måloppnåelse.

Se resultater i venstremenyen.