Vi utgjør en forskjell

95 prosent av kundene sier at støtten var utslagsgivende for å realisere prosjektet. Prosentvis fordeling av svar:

Addisjonaliteten sier noe om i hvilken grad bedriftene oppfatter at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektet. Tallene er hentet fra Kundeeffektundersøkelsenes førundersøkelser, som samler data fra kundene rett etter at de har mottatt en tjeneste.

I målingen for 2021 svarer hele 95 prosent at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektet, og 73 prosent av dem oppga høy addisjonalitet.

Bare 5 prosent mener at Innovasjon Norges bidrag ikke har vært utslagsgivende. Dette lavet tallet tyder på at våre bidrag har blitt viktigere for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid under koronakrisen.

Andre relevante artikler