Bevilgninger til Innovasjon Norge

7 milliarder kroner ble bevilget fra Stortinget og Fylkesting i 2021:

Nærings- og fiskeridept.

Beløp i mill. kr: 4 904

Landbruks- og matdept.

Beløp i mill. kr: 920

Fylkeskommunen

Beløp i mill. kr: 587

Utenriksdept.

Beløp i mill. kr: 340

Kommunal- og moderiseringsdept.

Beløp i mill. kr: 156

Kulturdept.

Beløp i mill. kr: 31

Samferdselsdept.

Beløp i mill. kr: 31

Kunnskapsdept.

Beløp i mill. kr: 27

Klima- og miljødept.

Beløp i mill. kr: 11

Kilde: Innovasjon Norge

Gjennom Innovasjon Norge bevilget Stortinget og Fylkesting i 2021 7 milliarder kroner i støtte til verdiskapende næringslivsutvikling over hele landet. Tallet for 2020 var 9,5 milliarder kroner.

Andre relevante artikler