Effekter for etablerte bedrifter

Effekter av Innovasjon Norges innsats for etablerte bedrifter:

Denne figuren viser gjennomsnittlig årlig mervekst (prosentpoeng) målt over treårsperioder hos etablerte bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge, sett i forhold til sammenlignbare etablerte bedrifter som ikke har fått støtte. Dette gir en indikasjon på effekter av vår støtte.

Andre relevante artikler