Vi var med på å generere

Vi var med på å generere 31,5 milliarder kroner til innovasjonsaktiviteter i næringslivet i 2021:

Egenfinansiering

Beløp i mill. kr: 11 943

Innovasjon Norge (ekskl. garantier og inkl. EØS-midlene)

Beløp i mill. kr: 10 689

Annen finansiering

Beløp i mill. kr: 5 837

Finansiering fra kundepartner

Beløp i mill. kr: 1 754

Annen offentlig

Beløp i mill. kr: 1 272

Kilde: Innovasjon Norge

Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det investert 31,5 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i 2021. Tilsvarende tall for unntaktsåret 2020 var 32,8 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 17,9 milliarder kroner.

Bedriftenes egenfinansiering har økt mest, med 10,7 prosent fra 2020. Innovasjon Norges finansiering er redusert med 23,9 prosent.

Andre relevante artikler