Effekter for klynger

Effekter av Innovasjon Norges innsats for klynger:

Denne figuren viser gjennomsnittlig årlig mervekst (prosentpoeng) målt over treårsperioder hos klynger med støtte fra Innovasjon Norge, sett i forhold til sammenlignbare klynger som ikke har fått støtte. Dette gir en indikasjon på effekter av vår støtte.

Andre relevante artikler