Bevilgninger til Innovasjon Norge

4,4 milliarder kroner ble bevilget fra Stortinget og landets fylkesting i 2022:

Nærings- og fiskeridept.

Beløp i mill. kr: 2 074

Landbruks- og matdept.

Beløp i mill. kr: 1 100

Fylkeskommunen

Beløp i mill. kr: 576

Utenriksdept.

Beløp i mill. kr: 385

Kommunal- og moderiseringsdept.

Beløp i mill. kr: 161

Kulturdept.

Beløp i mill. kr: 31

Samferdselsdept.

Beløp i mill. kr: 31

Kunnskapsdept.

Beløp i mill. kr: 27

Klima- og miljødept.

Beløp i mill. kr: 11

Kilde: Innovasjon Norge

I 2022 bevilget Stortinget og fylkestingene 4,4 milliarder kroner i støtte gjennom Innovasjon Norge til verdiskapende næringslivsutvikling over hele landet. Tallet for 2021 var 7 milliarder kroner.

Andre relevante artikler