Tildeling per virkeområde

Vi delte ut 7,1 milliarder kroner til næringslivet i 2022 - etter distriktspolitisk virkeområde:

Utenfor distriktspolitisk virkeområde

Beløp i mill. kr: 3 400

Innenfor distriktspolitisk virkeområde

Beløp i mill. kr: 3 200

Flere fylker

Beløp i mill. kr: 500

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 7,1 milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser fordelingen etter distriktspolitisk virkeområde. Tilsvarende tall for "unntaksårene" 2021 og 2020 var henholdsvis 9,2 og 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.

Distriktspolitisk virkeområde er definert av regjeringen.

Andre relevante artikler