Vi var med på å generere

Vi var med på å generere 24,2 milliarder kroner til innovasjonsaktiviteter i næringslivet i 2022:

Egenfinansiering

Beløp i mill. kr: 9 448

Innovasjon Norge (ekskl. garantier og inkl. EØS-midlene)

Beløp i mill. kr: 8 489

Annen finansiering

Beløp i mill. kr: 5 070

Annen offentlig

Beløp i mill. kr: 1 038

Finansiering fra kundepartner

Beløp i mill. kr: 202

Kilde: Innovasjon Norge

Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det investert 24,2 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i 2022. Tilsvarende tall for "unntaktsårene" 2021 og 2020 var henholdsvis 31,5 og 32,8 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 17,9 milliarder kroner.

Bedriftenes egenfinansiering er redusert med 20,9 prosent fra 2021. Innovasjon Norges finansiering er redusert med 18,8 prosent, men 1 krone fra IN utløser fortsatt nesten 2 kroner i annen kapital.