Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Telemark
                              
Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter

RAPPORT FRA STYRET I TELEMARK


Styret for Innovasjon Norge i Telemark har holdt ti møter og behandlet 48 saker i 2005. I tillegg er styret forelagt referatsaker som er behandlet i samsvar med administrative fullmakter.

Flere av styremøtene er holdt ute i kommunene og med innlagte bedriftsbesøk, for at styret skal få innsyn i næringslivets og i kommunenes konkrete utfordringer.

Året 2005 har vært ett år preget høy aktivitet og god inntjening i næringslivet. Etter en lengre periode fra siste del av 1990-tallet og fram til 2003 med avtagende lønnsomhet og avtagende vekst, har det etter 2003 vært en oppgang i både lønnsomhet og vekst i næringslivet i Telemark.

Utvikling må sees i sammenheng med både en strukturtilpasning i næringslivet, og en gunstig økonomisk utvikling med lav rente og liten inflasjon kombinert med en fallende arbeidsledighet.

Samtidig preges næringslivet i nedre Telemark av at store bedrifter omstrukturerer. I 2005 ble Norske Skog Union vedtatt nedlagt. Ved Borealis i Bamble blir arbeidsplasser borte i forbindelse med at en av fabrikkene ble vedtatt nedlagt i starten av 2006.

Styret ser det som viktig at virkemiddelapparatet blir gitt arbeidsrom i form av midler og kapasitet til å kunne bistå til nyskapning, utviklings- og omstillingstiltak. Dette vil bidra til å sikre langsiktig bedring av konkurransekraft og sysselsetting basert på bedriftsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele fylket.

Styret har vedtatt distriktskontorets årlige forretningsplaner, og det er gitt innspill til rullering av handlingsprogrammet i fylkesplanen.

Samarbeidet mellom styret og administrasjonen er godt.


Skien, 18.04.2006


Thorleif
Vikre (leder)


Anne Grete
Bakke


Aasmund
Groven

Elisabeth
Nilsen
Øyvind
Hasaas
Tove
Hoppestad
Knut
Liljeberg
 Ingunn Helle
Vik