Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Telemark
                              
Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter

KUNDEBEDRIFTER I TELEMARKAaltvedt Betong AS, SkienAlltvedt Betong AS.

Selskapet har, siden man i 2001 med finansiell medvirkning fra Innovasjon Norge førte opp ny fabrikk i Skien, bygget opp en betydelig virksomhet innen produksjon av belegningsstein og såkalte miljøbriketter. I miljøbriketter blir produksjonsavfall eller ukurant råstoff innen smelteverksindustri støpt sammen med et tilsatsmateriale til briketter som gjenbrukes i produksjonen.

Siden 2001 er det investert flere ganger i utvidelse av produksjonskapasiteten.

http://aaltvedt.no/


Cardiac AS, Porsgrunn

Selskapets formål og forretningsidé er å drive utvikling og salg av systemer for automatisert og integrert informasjonsbehandling.

Kundens behov og krav danner grunnlaget, og selskapets kompetanse og profesjonelle innsikt i utviklingen av software og hardware bestemmer valg av løsninger og systemstruktur til beste for kunder og brukere.

Innovasjon Norge i Telemark har blant annet medvirket til å finansiere et utviklingsprosjekt der selskapet i samarbeid med andre har utviklet spesielt tilpassede informasjonsbehandlingssystem innen helsevesenet.

Selskapet har vært deltager på Innovasjon Norges eksportkandidatkurs, og har samarbeidet med Innovasjon Norge i Boston.

www.cardiac.no

 
Telemark Kildevann AS, Fyresdal

Selskapet har siden 1993 bygd opp sin produksjon av mineralvann og leskedrikker og har i dag en betydelig produksjon rettet mot Norge og Sverige. Telemark Kildevann har i dag ICA i Norge og Sverige som viktigste samarbeidspartner. Det er over tid foretatt betydelige investeringer i produksjonskapasitet og optimalisering.

Innovasjon Norge i Telemark har medvirket til finansiering av selskapets utvikling.


eZ Systems AS, SkieneZ Systems

eZ Systems ble stiftet i 2000. Selskapet lager programvare som brukes til publisering på intra- og internett. eZ Systems har nå 30 medarbeidere (fem kvinner) i Skien, i tillegg til 40 medarbeidere (ti kvinner) ved kontorene i Oslo, Lyon, København, Dortmund og Odessa.

Innovasjon Norge i Telemark har medvirket finansielt til utvikling av selskapet. Selskapet har deltatt på Springboard i Tyskland, og har samarbeidet med flere av Innovasjon Norges kontor i utlandet, blant annet i Tyskland, Danmark og Boston.

www.ez.no


Destinasjon Gautefald, DrangedalGautefaldhyttene AS

Destinasjon Gautefald as er en sammenslåing av de tre enhetene; Gautefall Hotell & Appartement AS, Club Gautefall AS og Gautefall Alpinsenter AS. Nye, danske investorer eier nå alle aksjene. De nye eierne har utarbeidet en seriøs og ambisiøs plan for utvikling av Gautefallheia de neste årene.

Innovasjon Norge i Telemark har medvirket til utvikling av anlegget på Gautefald.

www.gautefallhyttene.no


Svenheim Møbelindustri AS, NomeSvenheim Møbelindustri AS

Konsernet Svenheim Møbelindustri AS omfatter datterselskapene Huseby AS, lokalisert i Våle i Vestfold og UaB Svenheim, lokalisert i Litauen. Selskapene produserer kontormøbler og finerte plater som underleveranser til annen møbelindustri ved fabrikken i Nome, kjøkkeninnredninger i Våle og underleveranser i Litauen. Bedriften sysselsetter totalt ca. 170 personer.

Innovasjon Norge i Telemark har medvirket til finansiering av konsernets utvikling.

www.svenheim.no


Millba AS, Skien

Millba

Millba AS ble stiftet i 1999. Forretningsideen er produksjon og salg av amerikanske kaker (Brownies, Muffins, Donuts og Cookies.) Millba benytter egenutviklede produksjonsmetoder basert på amerikanske oppskrifter, og kakene blir produsert og overvåket i moderne linjeproduksjon.

Millba er i dag en viktig næringsmiddelbedrift i Telemark som totalt teller 34 arbeidsplasser. Bedriften satser sterkt på produktutvikling og eksport. Eksporten i 2004 utgjorde 23 % av den totale produksjonen.

Bedriften mottok i 2005 Innovasjon Norges kommersialiseringspris. Innovasjon Norge i Telemark har medvirket til finansiering av selskapets utvikling.

I internasjonaliseringsprosessen har Innovasjon Norge i Frankrike, Danmark og Tyskland bistått med rådgivning. Bedriften har også samarbeidet med Eksportskolen og Handelsteknisk avdeling i Innovasjon Norge.

www.millba.no