Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

SAMFUNNSANSVAR - CSR

Innovasjon Norge arbeider med samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) innenfor en rekke områder, overfor kunder og mulige kunder, samt i form av programmer og arrangementer. Organisasjonen har utarbeidet et sett av etiske retningslinjer som er førende for all virksomhet i Innovasjon Norge, og en handlingsplan for samfunnsansvar.

Dette innebærer at vi skal legge økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for virksomheten og derved bidra til en bærekraftig utvikling. Etikk og samfunnsansvar er en del av vurderingskriteriene innenfor finansiering, rådgivning, kompetanseutvikling, nettverksbygging og profileringsaktiviteter. Innovasjon Norge skal også være en pådriver for at de samme etiske holdningene utøves av kunder og øvrige samarbeidspartnere.

Både globalt og nasjonalt er det økende oppmerksomhet mot virksomheters samfunnsansvar. Innovasjon Norge er en viktig samfunnsaktør, og dette stiller etter styrets mening økte krav til aktiviteter og kompetanse på området, både internt og eksternt. Innovasjon Norges rapport om samfunnsansvar bygger på retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI) som er en internasjonal standard for slik bærekraftrapportering. Styret er tilfreds med at vi for annen gang leverer en slik rapport.