Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

NORDØST-ASIA

Region Nord-Øst Asia består av to kontorer i Kina, i Beijing og i Shanghai, i Tokyo i Japan og i Seoul i Sør-Korea.

Idun Christie har ansvaret for regionen.

Formelt samarbeid på tvers

Samarbeidet med Forskningsrådet mht. Kina og Japan ble også videreført i 2006 og er en viktig aktivitet for Innovasjon Norges representasjon. Norges bilaterale forskningsavtaler med Kina og Japan danner utgangspunkt for en målrettet satsing med tanke på å øke både akademisk og industrielt forsknings- og teknologisamarbeid med globalt ledende miljøer i disse to landene.

Norges Forskningsråd, som har det operative ansvaret for oppfølging av avtalen har også i 2005 samfinansiert forskning- og teknologiutsendingene ved Innovasjon Norges kontorer i Beijing og Tokyo i arbeidet med å fasilitere forskningssamarbeid.

Samarbeid med Forskningsrådet

En slik arbeidsform gjør Innovasjon Norges kontorer i utlandet i stand til å komme i godt operativt inngrep med Forskningsrådet som virkemiddelaktør og tilfører samtidig Forskningsrådet verdifull internasjonal tilstedeværelse og erfaring. Arbeidet har så langt gitt en solid plattform for utvikling av samarbeid innen områder viktig for de tre landene; energi/miljøteknologi, IT og helseteknologi, material/nanoteknologi og bio- og marin teknologi.

Samarbeid innen NEEC

Samarbeidet innen Norwegian Energy and Environment Consortium (neec) er også et samarbeid mellom Innovasjon Norge sine kontorer i Kina og Japan. Ved Beijing-kontoret er det ansatt en lokal prosjektleder som arbeider full tid med neec-prosjektet. Ved Tokyo kontoret er det ansatt en energi- og miljørådgiver som anvender ca. en tredjedel av sin tid for neec. I tillegg har Beijing kontoret ulike medarbeidere som involveres i neec arbeidet gjennom sine ansvarsområder, herunder FoU, finansiering og markedskunnskap.

Selv om Korea ikke er nevnt i neec sammenheng er også der miljø og energi høyt på dagsorden og et av flere prioriterte markedsområder for Innovasjon Norge i Seoul.


Bilde. Idun Christie, regionsleder Nordøst-Asia. Foto: Innovasjon Norge
Idun Christie
Regiondirektør