Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Norden og Baltikum 2006

Region Norden Baltikum består av Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen og Latvia.

Jon Hansen er leder av regionen.

Region Norden og Baltikum representerer to klart definerte områder. Norden med høyt teknologisk nivå og relativt stor grad av forskning og utvikling. Baltikum representer de dynamiske nye EU-landene med høy veksttakt. Kombinasjonen av disse to gir muligheter for synergieffekter både innen produksjon og teknologisk utvikling.

Estland - et foregangsland

Den tradisjonelle utsetting av produksjon avløses av varesalg og teknologiske løsninger. Nettverket ScanBalt innen helse og lifescience har en rekke prosjekter som inkluderer land fra begge områder. Spesielt Estland har klart å presentere seg som et foregangsland på bruk av IT- løsninger på mange områder. Dette på basis i det den høye grunnutdanningen inne realfagene. 

Øresund-regionen et sentrum for FoU

I Norden representer Øresund-regionen et sentrum for forskning og utvikling med sine etablerte nettverk innen helse/life science, miljøteknologi, mat og IKT. Det er denne regionen som viser størst vekst i Norden. Den har blitt viet økende oppmerksomhet ettersom flere større internasjonale virksomheter har lagt FoU-aktiviteter og kontorer regionen. Norske eiendomsutviklere har også vist stor interesse for området. Øresund - regionen representer også et krevende og kjøpekraftig område. Sverige og Danmark er gode testmarkeder for norske små og mellomstore bedrifter som ønsker internasjonal erfaring.  

Sverige - samarbeid innen bilindustrien

Man ser spesielt på sektorene alternativ energi, energieffektivisering, miljø- og miljøteknologi, medisinsk teknologi og næringsmidler. For Sverige ser man også på samarbeidet innen bilindustrien. Man samarbeider med teknologiske sentre og nettverk som har status som Arena-nettverk og Norwegian Centres of Expertice. I samarbeidet med ambassadene har man seminarer og prosjekter innen innovasjon og finansiering, forskning og utvikling.

Vekt på kulturforståelse

Det legges stor vekt på kulturforståelse idet Danmark og Sverige begge forskjellige bedriftskulturer. Mange norske bedrifter tar med seg sin norske væremåte og får vanskeligheter som de ikke skjønner årsaken til. I Baltikum er man mer oppmerksom på at det er forskjeller. Norden & Baltikum danner en interessant region innen regionenes Europa.


Bilde av Jon Hansen, regionsdirektør Norden ig Baltikum. Foto: Ivar Greftegreff

Jon Hansen
Regionsdirektør