Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

SENTRAL-EUROPA OG RUSSLAND

Region for Sentral-Europa Russland omfatter markedene Russland (tre kontorer), Polen, Tsjekkia, Ungarn og Tyrkia. I praksis består således regionen av tre markante markedsområder -  Russland. Sentral/Øst Europa og Tyrkia -  med delvis ulike prioriteringer, muligheter og utfordringer.

Bjørn O. Bjørnsen er leder av regionen.

Fokus og satsninger har for regionen som helhet vært innen sjømat, olje og gass, maritim sektor, miljø og fornybar energi, IKT, forsvarsteknologi samt EU/EØS prosjekter. Interessen fra næringslivet er betydelig og økende, spesielt i Russland og Polen.

Nytt kontor i Murmansk

Kontorene i Russland har i særlig grad vært fokusert på prosjekter og individuelle markedsoppdrag innen sjømat, maritim sektor samt olje og gass. Russland er et potensielt meget interessant marked for olje og gassteknologiindustrien, spesielt i forhold til Nordområdene, og det ble høsten 2006 åpnet et nytt kontor i Murmansk som er finansiert av Utenriksdepartmenetet.

Lokal representant fra INTSOK

INTSOK har en lokal representant på kontoret i Moskva som i tillegg til rene INTSOK-oppdrag bistår enkeltbedrifter, nå med økt fokus på Nordområdene.

Økende turisme

Antall turister fra Russland er økende og Moskva-kontoret har i 2006 gjennomført en rekke aktiviteter inkludert presse- og delegasjonsreiser som har gitt meget god respons. Kontoret har i 2006 gjennomført fire messer med norsk deltagelse, inkludert to innen reiseliv. Noen av de viktigste utfordringene i arbeidet i Russland er bl.a byråkratiets omfang og kompliserte regulativsystem, sendrektig og uforutsigbar saksbehandling og et komplisert skatteregime.

Betydelig byråkrati

Bedriftene opplever et betydelig byråkrati på alle myndighetsnivåer, spesielt i forbindelse med innhenting av nødvendige tillatelser og lisenser samt tolldeklarering. Bedriftene opplever også at rammebetingelsene for salg og lokal virksomhet er ganske uforutsigbare – spesielt forbundet med innhenting av nødvendige tillatelser, lisenser, tolldeklarering og innføring av nye bestemmelser og forordninger.

Økt interesse fra norske bedrifter

Markedene i Sentral- og Øst- Europa hadde i 2006 en vekst på 4 til 6% som har ført til en økt interesse også fra norske bedrifter for disse markedene. Fokus har i stor grad vært på bistand til partnersøk for distribusjon og lokal produksjon innen ovennevnte sektorområder.

EØS-fondene

Kontorene i Polen, Ungarn og Tsjekkia har i 2006 bistått Utenriksdepartementet vedrørende informasjonsarbeidet i forbindelse med EØS-fondene. Det har vært en betydelig utfordring med å få norsk deltagelse i slike prosjekter. Hele prosessen er byråkratisk og tar meget lang tid, noe som gjør at interessen er meget begrenset. Likeledes håndhever de lokale myndighetene regelverket på en slik måte at det er vanskelig for potensielt interessert norske partnere å få innpass i prosjektene.

Fokus på miljøteknologi

Kontorene har i 2006 spesielt søkt etter nye markedsmuligheter innen fornybar energi og miljøteknologi. Det ble gjennomført flere fagseminarer i Polen og i Slovakia innen forsvars- og sikkerhetsteknologi, alle med god norsk og lokal deltagelse.

God vekst i Tyrika

Tyrkia opplever en vedvarende økonomisk vekst på omkring 6 % årlig som også har gitt betydelig aktivitet spesielt innen den maritime sektor og IKT. Tyrkia er i forhandlinger med EU om medlemskap som klart vil gi økt interesse og muligheter for norsk industri.


Bilde. Bjørn Bjørnsen, regionsdirektør Sentral-Europa og Russland. Foto: Innovasjon Norge.
Bjørn Bjørnsen
Regiondirektør