Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

VEST-EUROPA OG SØR-AFRIKA

Region Vest-Europa og Sør-Afrika består av kontorene i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Spania, Italia, Portugal og Sør-Afrika. Regionen representerer mer enn 50 % av markedene for norsk eksport.

Sverre Lindtvedt har ansvaret for regionen.

Fokusområdene for Innovasjon Norge i regionen er:

  • Energi
  • Miljøsektoren
  • Reiseliv
  • IKT
  • Sjømat og andre matvarer
  • Olje og gassindustrien
  • Maritim sektor
  • Små og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner fra overnevnte og andre sektorer
  • Profilering av Norge og norsk næringsliv

Innenfor de prioriterte sektorene arbeider vi med nettverk, møteplasser mellom norsk og lokalt næringsliv og for enkeltbedrifter. Den samlede kapasitet og kompetanse i regionen samarbeider nært, slik at ressursene kan settes inn på tvers av landegrensene ved behov.


Bilde. Sverre Lindtvedt, regionsdirektør Vest-Europa og Sør-Afrika. Foto: Innovasjon Norge.
Sverre Lindtvedt
Regiondirektør