Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

ØKT INNOVASJON I NÆRINGSLIVET I HELE LANDET

Det er et sentralt mål i nærings- og regionalpolitikken å øke innovasjonsevnen og innovasjonstakten i norsk næringsliv over hele landet.


Innovasjon Norge bidrar til dette ved å tilby finansieringsordninger som kan være med å avlaste bedriftenes risiko når de gjennomfører innovasjonsprosjekter, deltar i programmer for kompetanseutvikling og etablerer og utvikler nettverk mellom dem selv og andre bedrifter, FoU-miljøer og virkemiddelaktørene.

I arbeidet med dette har Innovasjon Norge konsentrert seg om tre områder:

Entreprenørskap
Innovasjon i etablerte bedrifter
Etablering og oppbygging av regionale og nasjonale innovasjonsmiljøer

Det er summen av hva som er gjort på disse tre områdene som danner grunnlag for å vurdere i hvilken grad Innovasjon Norge har vært med på å øke innovasjonen i næringslivet.

32 % til innovasjonsprosjekter
Innovasjon Norge har i 2005 bevilget ca. 4,4 milliarder kroner i lån, garantier og tilskudd. Av dette har 1,4 milliarder kroner eller 32 % gått til prosjekter for å øke innovasjonen i næringslivet.