Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

ØKT INTERNASJONALISERING I NÆRINGSLIVET I HELE LANDET

Økt globalisering fører til at norsk næringsliv møter sterkere konkurranse både på hjemme- og utemarkedene. En styrking av bedriftenes evne til og kunnskap om internasjonal virksomhet er derfor svært viktig.


Innovasjon Norges rolle vil være å sikre at norsk næringsliv får tilgang til informasjon og kunnskap om internasjonale markedsmuligheter og forhold. Vi skal bistå i konkrete internasjonale aktiviteter og tilby kompetanseutviklingstiltak innen internasjonalisering.


Foto: Arne Rød
Stor oppmerksomhet om den norske standen på Grüne Woche i Berlin.


I dette arbeidet har Innovasjon Norge konsentrert seg om tre arbeidsområder:

Vi har her først og fremst en rådgiverrolle. Det er vår kompetanse og nettverk som er de viktigste midlene i dette arbeidet.

I tillegg er internasjonal satsing prioritert i den finansielle delen av Innovasjon Norges arbeid. Nesten fjerdedel av de total bevilgningene av lån, garanti og tilskudd, ca 1,1 milliarder kroner, går til prosjekter som er internasjonalt rettet.

Eksempler på dette er Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU-kontrakter) og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU-kontrakter), landsdekkende risikolån og utviklingstilskudd, distriktsrettet risikolån og utviklingstilskudd samt Marint innovasjonsprogram.