Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

PROFILERING AV NORSK NÆRINGSLIV

Innovasjon Norge er med på å profilere norsk næringsliv ved at norske bedrifter deltar i delegasjoner til utlandet, ved statsbesøk i Norge, i publikasjoner, Internett samt på fagmesser.

Foto: Arne Rød
  Kongeparet på besøk i Danmark.

Delegasjonsvirksomheten

Utenriksdepartementet har ansvaret for delegasjonsvirksomheten og Innovasjon Norge lager opplegget for de næringsrettede delene av disse og har kontakt med næringslivet.

2005 var et spesielt år for da var de fleste arrangementene knyttet opp mot 100-års markeringen av Norges selvstendighet. Derfor kan 2005 ikke sammenlignes med tidligere år verken i antall besøk, størrelsen på delegasjonene eller type arrangementer.

Alle arrangementer hadde svært god lokal deltakelse fra det landet som ble besøkt. I 2005 ble det gjennomført ti delegasjoner til utlandet og Innovasjon Norge var involvert i to statsbesøk i Norge. Hele 230 norske bedrifter deltok i ulike arrangementer i tilknytning til disse delegasjonene.

Aktiviteter i 2005:
  • Kongeparets besøk i USA: Besøkene til New York og Washington hadde vekt på  reiseliv og H.M. dronningens foredrag, samt ulike arrangementer  for norsk og amerikansk reisebransje. Arrangementet i New York hadde 167 deltakere, mens i Washington deltok 550 på hovedarrangementet med Dronningen.

  • Kongeparets besøk i Sverige: Dette var knyttet opp mot 100-års markeringen. Det ble arrangert et næringslivsseminar og lunsj på Berns Salonger med 220 deltakere fra norsk og svensk næringsliv.

  • Kongeparets besøk i Storbritannia: var knyttet opp mot 100-års markeringen. Det ble arrangert næringslivsarrangementer med bred deltakelse fra norsk og britisk næringsliv. Energiseminar med 330 deltakere, finansseminar med 75 deltakere og bioteknologiseminar med 110 deltakere.

  • Næringsministerens besøk i Inda: med næringslivsarrangementer i New Delhi, Mumbai og Bangalohre.

  • H.K.H. Kronprinsens besøk i Japan: hadde vekt på EXPO.

  • Statsministerens besøk i Australia og New Zealand: hadde deltaktelse fra 95 næringslivsrepresentanter fra australsk side, uten medfølgende delegasjon fra Norge.

  • Kronprinsparets besøk i Polen: med seminarer innen turisme og matsikkerhet.

  • H.K.H. Kronprinsens besøk i USA: var knyttet opp mot H.K.H. Kronprins Haakon uten deltakelse fra norsk næringsliv. Fokus var rettet mot bioteknologi.

  • Kongeparets besøk i Danmark var knyttet opp mot 100-års markeringen. Det ble arrangert et næringslivsseminar og lunsj  på Dansk Design Center med 200 deltakere fra norsk og dansk næringsliv.

Det var ikke næringslivsarrangementer i forbindelse med innkommende statsbesøk i 2005.

Næringslivsprofilerig
Næringslivsprofilering foregår også gjennom publikasjoner og på Internett. Det er utgitt 12 publikasjoner i serien Norway Export i 2005 og det er utarbeidet tre delegasjonsbrosjyrer. Internettportalen nortrade.com har hatt et betydelig antall treff. I alt er det ca. 3500 eksportører registrert i portalen.

Fagmesser
Innovasjon Norge tilbyr norsk næringsliv bistand ved deltakelse på internasjonale messer. Vi arrangerer fellesstands for bedriftene og har i 2005 bistått på 17 fagmesser rundt om i verden, hvor til sammen 265 norske bedrifter har deltatt. Vi har konsentrert oss om sektorene olje/gass, sjømat, IKT/e-læring samt to tiltak innen maritim næring. Vel 80 % av deltakerne er små og mellomstore bedrifter. Innovasjon Norge har også de siste årene vært med å finansiere norsk deltakelse på verdens største IKT–messe - CeBIT i Hannover. Det er også stor pågang til våre aktiviteter innen sjømat og olje/gass.

Innovasjon Norge fikk i oppdrag fra Moderniseringsdepartementet å koordinere norsk deltakelse på GTEC Week i Ottawa i oktober. Norge var partnerland på messen/konferansen.