Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

NORGES OMDØMME

Innovasjon Norge  har i 2005 deltatt i sekretariatet i det statlig oppnevnte Omdømmeutvalget. 15. mars 2006 overleverte utvalget sin sluttrapport til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget kom med forslag om hvordan Norge kan profileres i utlandet og har også drøftet organisering og finansiering av omdømmearbeidet samt identifisert konkrete tiltak.

Omdømmeutvalget har kommet med forslag til en samlende verdibasert posisjon som alle aktører, det være seg kultur, reiseliv, næringsliv og myndigheter, kan samles om.

Innovasjon Norge vil legge strategien til grunn for det internasjonale arbeidet innen reiseliv, delegasjoner, messer etc. Vi vil også være med i den videre utviklingen av omdømmestrategien.

Jon Vea fra NHO har vært leder for utvalget og Innovasjon Norge har hatt sekretariatet. I tillegg har utvalget bestått av:

• Svein Berg, Eksportutvalget for fisk (EFF)
• Elin Bolann, doktorgradsstipendiat v/Norges handelshøyskole (NHH)
• Ole Gustavsen, arkitektfirmaet Snøhetta
• Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo
• Sven Mollekleiv, Det norske Veritas
• Vigdis Moe Skarstein, Norsk Kulturråd/Nasjonalbiblioteket
• Marit Ytreeide, Norges Rederiforbund

Visjonene for merkevaren Norge er: Norge – nyskapende, i samspill med naturen.