Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

NORGE SOM INVESTERINGSLAND

Med basis i en bestilling i Forskningsmeldingen, har Innovasjon Norge og Norges forskningsråd i perioden juli til desember 2005 utarbeidet et forslag til KD og NHD om hva som kan gjøres for å tiltrekke FoU-investeringer til Norge.

Dette gjelder både kjøp av forskning og investeringer i forskningstunge bedrifter. Det er utarbeidet en egen rapport fra arbeidet med konkrete forslag til tiltak.