Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

KONTORET i Vietnam (Hanoi)

Vietnam fullførte WTO-samtaler og bilaterale forhandlinger i 2006, og ble formelt medlem av WTO 11. januar 2007. Herunder innvilget USA ”Permanent Normal Trade Relation ” (PNTR) status for Vietnam.

Overordnede utviklingstrekk

I de nærmeste fem årene forventes Vietnams BNP å få en årlig BNP vekstrate på 8-8,5 %.

FDI var i 2005 5 mrd. US$, i 2006 10 mrd US$, og forventes i 2007 å bli 20 mrd US$.

Etterspørsel og oppdrag fra våre kunder

I perioden 19. – 24. februar arrangerte kontoret i Hanoi norsk stand og norsk seminar ifm. VietShip-messen i Hanoi i samarbeid med NME med deltakelse fra 15 norske selskaper.

Bilde. Norsk stand under VietShip 2006 i februar i Hanoi.Foto: Harald Nævdal / Innovasjon Norge

I perioden 10. – 16. juni arrangerte kontoret studiebesøk til oppdrettere og prosesseringsselskaper, norsk stand og norsk seminar ifm. VietFish-messen i Saigon med deltakelse fra syv norske selskaper.

Bilde. Norsk stand under VietFish 2006 i juni i Saigon.Foto: Harald Nævdal / Innovasjon Norge

Kontoret markedsførte Olje og Gass-markedet i Vietnam for norsk næringsliv, og inviterte til messedeltakelse under Vietnam Oil and Gas Exhibition i oktober 2006. Deltakelsen var for liten til å arrangere egen norsk stand, men seks norske selskaper deltok med individuelle stands under messen.

I perioden 5.–10. november arrangerte kontoret en ukes studiebesøk til vietnamesiske verft og selskaper i samarbeid med NME (Norske Maritime Eksportører), med deltakelse fra 12 norske selskaper

Resultater i form av initiert, utført og gjennomført arbeid

Våren 2006 gjennomførte vi oppdrag for følgende selskap: 

  • SN Power Invest
  • Goltens
  • GeoLab NOR
  • TTS Marine
  • Park Air Systems
  • NME
  • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
  • Pharmaq (IFU kontrakt) 
  • Trace Tracker Innovation

Assistansen har omfattet agentsøk, etablering, workshops, studiebesøk, markedsanalyser samt møter med myndighetene.

Vi har også assistert Hoegh Autoliner i kontakt og forhandlinger med Vinashin om bygging av fire avanserte bilskip i Vietnam, hver med fraktkapasitet for 7000 biler. Kontrakten ble inngått i desember 2006, og ihht. Hoegh var den norske  ambassadens og Innnovasjon Norges rolle vesentlig for realisering av kontraktsinngåelsen.

Vi har i tillegg assistert over 50 norske selskaper med ”General Export Services”.

Samarbeid med UD og NORAD

Kontoret i Hanoi gir nå uttalelser til NORAD på mottatte søknader om forprosjektmidler.

Kontoret har også sammen med avdelingen International Busienss Development (TP) ved hovedkontoret utarbeidet et modifisert MatchMaking Program for Vietnam, som er gitt tittelen ”Trade & Industry Program Vietnam – Norway” (TIP).
 
Programmet er nå godkjent av Norad og vil bli gjennomført i perioden mai 2007 – desember 2009.

Norwegian Business Forum

Norwegian Business Forum i Vietnam ble etablert med 23 representanter for norske selskaper etablert i Vietnam og nordmenn som leder utenlandske selskaper i Vietnam.

Bilateral arbeidsgruppe

Bilateral arbeidsgruppe for økt kommersielt samarbeid er etablert mellom ambassaden og vietnamesiske myndigheter. Gruppen skal blant annet bidra til løsning av vanskeligheter som møter norske selskaper med pågående eller planlagt kommersielt samarbeid med Vietnam.


Foto: Ukjent

Leder: Harald Nævdal

Kontoret har fire medarbeidere.