Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Kontoret i India (New Delhi)

Året ble preget av organisering og implementering av næringslivsdelen under Indiabesøket til Kronprinsparet og etablering av kontoret i Delhi.

Kontoret var med på å organisere og implementere næringslivsdelen under India-besøket til HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette-Marit. Næringslivsdelegasjonen var en av de største noensinne, med mer enn 130 deltakere. Mer enn 14 ulike seminarer og møteplasser ble organisert i Delhi og Mumbai.

Etter oppstarten i 2005 er kontoret i Delhi etablert som et effektivt verktøy for norske markedsinteresser. Det er nå ansatt to velkvalifiserte og erfarne indiske spesialister med dette formålet.

Et voksende marked

Det indiske markedet vokser årlig med 8 %, og det antas at denne veksten vil fortsette inn i det neste tiåret. Sammen med Kina vokser India i global betydning både politisk og økonomisk.

Olje og gass

India er den fjerde største importøren av olje og gass, og importen dekker mer enn 75 % av forbruket. Behovet for å styrke den nasjonale produksjonen av hydrokarboner og sikre stabil energitilgang er svært høyt prioritert i det indiske systemet. Bare 20 % av det indiske offshore-potensialet er tappet, og i offshore olje- og gassektor er det stor interesse og behov for norsk teknologi og norske produkter. Denne sektoren er en av våre fire hovedprioriteringer.

Energisikkerhet

Energisikkerhet er et nøkkelord i India. Selv om mesteparten av elektrisiteten er termisk, har India en lang vannkrafttradisjon. Det er fokus på fornybar energi siden utbredelsen av både vind- og solenergi øker raskt. Norsk erfaring med vannkraft er anerkjent i India og institusjonssamarbeid mellom norske og indiske universiteter er blitt utviklet på dette feltet over flere år. Det er i ferd med å bli etablert et nettverk av norske vannkraftselskaper som arbeider med å investere i små og mellomstore vannkraftselskaper i India.

Skipsbyggingsmarkedet

India har ambisiøse planer om å bli en internasjonal aktør innenfor skipsbygging. Med aktiv statlig støtte til industrien utvikles indiske verft raskt og har klatret fra plass nummer 20 til plass 13 på listen over byggetoppen i verden, med en ordrebok på omtrent 1 mill DWT. Norske interesser har bestilt omtrent 50 skip i India i 2006, hovedsaklig offshorefartøy, noe som har skapt et marked for norsk utstyr. Norsk maritim kompetanse er anerkjent i vide kretser og mens verdensmarkedet er i sterk vekst er det blitt etablert enkelte nettverk av små norske bedrifter som samarbeider med India. Den maritime sektoren er høyt prioritert i vårt arbeid.

Stor fiskeprodusent

India er den fjerde største produsenten av fiskeprodukter, men landet har ingen erfaring med oppdrettsnæringen slik vi har i Norge. For å kommersialisere Indias ønske om samarbeid på dette feltet er det definert et oppdrettsprosjekt. Oppdrett vil gi verdiøkning for indisk fiskeeksport, siden høyt prisede arter vil bli brukt i prosjektet.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marits besøk til India i oktober 2006 var en viktig begivenhet og en god plattform for fortsatt bilateralt næringssamarbeid. Norsk næringsliv var svært synlig og mange nye kontakter ble knyttet. Vi har allerede registrert at mange forretningsideer og forslag om samarbeid har kommet i etterkant av de ulike seminarene og presentasjonene.


Leder: Per Reinboth

Kontoret har tre medarbeidere.